بزودی ثبت نام کارگاه های ویژه دانشجویی و عمومی شروع می شود.

کارگاه های ویژه دانشجویان:
- زوج درمانی شناختی - رفتاری                         - مشاوره پیش از ازدواج                                   - ارتقاء روابط همسران...

 
کارگاه های ویژه عموم:      

اولین دوره کارگاه مهارتهای زندگی با موضوع مهارت ارتباط موثر در تاریخ 94/1/28 و 94/2/3 در مکان کلینیک هما برگزار شد.


ادامه این دوره از کارگاه هر دو هفته یکبار و 4 ساعته می باشد.


بزودی ثبت نام دوره بعدی این کارگاهها شروع می شود. برای اطلاعات بیشتر با مرکز هما تماس بگیرید.


مهارتهای زندگی شامل (ارتباط موثر - رفتار جرات مندانه - مدیریت خشم - مدیریت استرس - برقراری روابط بین فردی موثر - 
 مقابله با خلق منفی  - خودآگاهی و همدلی - مدیریت زمان - حل مسئله و تصمیم گیری  - تفکر خلاق - تفکر نقاد) و مهارت فرزندپروری

مهارتهای زندگی شامل سه پکیج آموزشی است:

پکیج اول                              پکیج دوم                              پکیج سوم
ارتباط موثر                            مقابله با خلق منفی               حل مسئله و تصمیم گیری
رفتارجرات مندانه                    خودآگاهی و همدلی               تفکر خلاق
مدیریت خشم                       مدیریت زمان                         تفکر نقاد
مدیریت استرس
برقراری روابط بین فردی موثرمهارتهای زندگی
علاوه بر قوی بودن، ماهر باشیم تا بتوانیم بهتر از قبل زندگی کنیم.

مهارت برقراری ارتباط موثر
از آنجا كه بیشترین زمان بیداری هر فردی، به ارتباط می گذرد. طبیعی است که اگر کسی مهارت ارتباط مؤثر نداشته باشد، درصد زیادی از کیفیت زندگی خود را از دست می دهد. بنابراین ارتباط موثر، یکی از مهمترین مهارتهایی است که به افزایش کیفیت زندگی انسانها کمک می کند، حالا سوال اینجاست كه ما تا چه اندازه در این زمینه آگاهي داریم؟ آیا ما می توانیم با دیگران به گونه ای ارتباط برقرار کنیم که آنچه را می خواهیم، به شکلی صریح و شفاف منتقل کنیم و آیا پیامی را که دیگران می خواهند منتقل کنند، ما همان را دریافت می کنیم؟
ارتباط موثر فرآیند ارسال و دریافت پیام است به گونه ای که هم نظر خود را دقیق تر و شفاف تر بیان کنیم و هم نظرات دیگران را به خوبی دریافت کنیم تا سوء تفاهم کمتری پیش آید.

مهارت رفتار جرات مندانه
آيا شما مي توانيد از خواسته ها و نظرات خود دفاع كنيد؟ آيا مي توانيد درخواستهای نامعقول را از طرف دوستان،
خانواده یا همکاران رد کنید؟ اگر اينگونه نيست و نمي توانید، چه واکنشی نشان می دهید؟ آهي كشيده و براي جلوگيري از تعارض سكوت مي كنيد؟ يا به شکل پرخاشگری آن را نشان می دهید؟
جرات مندی نوعی مهارت و توانایی است که با آن، فرد  مي تواند صادقانه و شفاف نظرات، احساسات و نگرشهای خودش را بدون اینکه احساس ترس یا گناه کند ابراز کند. يعني هر كس بايد بتواند ضمن احترام به حقوق دیگران از حقوق خودش هم دفاع کند.

مهارت مدیریت خشم
خشم يکي از هيجانهاي پيچيده انسانی و واکنشي متداول نسبت به ناکامي و بدرفتاري است. همه ما در جریان زندگي با موقعيتهاي خشم برانگيز رو به رو شده ايم. از طرفي خشم مي تواند روابط بين فردي را مختل کند و ما را از رسيدن به اهداف بازدارد. درحقيقت خشم هيجان شايعي است که بيشتر نسبت به دوستان و نزديکاني که نتوانسته اند انتظارات و خواسته هاي ما را برآورده سازند، تجربه مي شود. هيجانهايي که بيشتر با خشم همراه است عبارتند از: عصبانيت، خشونت، خصومت، کينه توزي، غضب، تنفر، تحريک، حسادت، رنجش، غرض ورزي، تحقير و ناراحتي ... .

به نظر می رسد هرگاه نتوانیم خشم را مدیریت کرده و به پرخاشگری برسیم نمی توانیم از پیامدهای زیانبار آن در امان بمانیم پیامدهایی مانند:

1- یادگیری رفتار پرخاشگرانه   2- از بین رفتن سلامت جسمی و روانی
3- به وجود آمدن شرایط نامساعد و بهم خوردن تعادل زندگی 4- بهم خوردن تعادل تمرکز.
5- خدشه دار شدن روابط میان فردی و گاها غیرقابل جبران
6- بهم خوردن آرامش در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، محیطی و خانوادگی


مهارت مدیریت استرس
استرس تقريبا همه گير شده و از پير و جوان، زن و مرد، تحصيل كرده و بيسواد همه و همه به گونه اي با نوعي از آن دست به گريبانند و فقط افراد معدودي كه شناخت كافي از آن داشته و ابزار مقابله با آن را در اختيار دارند از آثار مخربش در امان هستند.

عده اي از صاحب نظران، استرس را بيماري شايع قرن نامگذاري كرده اند. به راستي دوران ما عصر استرس و فشارهاي عصبي است، دوره اي كه در آن انسان بيش از هر زمان ديگري در معرض عوامل ايجادكننده استرس قرارگرفته بنابراين در چنين جهان پرهياهويي چگونه مي توان از استرس اجتناب كرد يا به مصاف و مقابله پرداخت؟ براستي عوامل ايجادكننده استرس چيست و چگونه مي توان آنرا مديريت كرد؟
پيداكردن راههاي مختلف مقابله با استرس تا حد زيادي سلامت روحي و جسمي ما را بهبود مي بخشد بنابراين مقابله با استرس يا مديريت استرس و پيداكردن راهكارهايي براي كاهش سطح هاي ناسالم و غيرضروري استرس از مهارت هاي مهم زندگي است.


مهارت برقراری روابط بین فردی
انسان موجودی اجتماعي است يكي از رسالتهاي مهم او ايجاد، گسترش، تداوم و عمق بخشيدن به روابط بين فردي است که یکی از مهم ترين مولفه های زندگي از بدو تولد تا هنگام مرگ می باشد.

هيچيك از توانمنديهاي بالقوه انسان رشد نمي كند مگر در بستر روابط بين فردي. تداوم حيات و اجتماع هم منوط به افزايش كيفيت روابط بين فردي است.  

انسان ياد نمي گيرد، خلق نمي كند، نمي سازد و بالاخره زنده نمي ماند مگر در بطن روابط اجتماعي اش. هيچ انساني از بدو تولد و بدون آموختن، نمي تواند روابط بين فردي موثر برقرار كند. اين آموختن مادام العمر است و تا زماني كه انسان زنده است، ادامه دارد. 

وجود روابط بين فردي موثر:
- اثر مستقيم روي سلامت رواني دارد.   - بهره وري شغلي و موفقيت را افزايش مي دهد.
- تندرستي و سلامت جسمي به همراه مي آورد. - باعث مقابله سازنده با استرس مي گردد.
- به رشد شخصي و هويت يابي افراد كمك مي كند.   - كيفيت زندگي را افزايش مي دهد.   -  خود شكوفايي به همراه دارد.
بنابراين مي توان اينگونه گفت كه: شادي، خوشبختي، عزت نفس و توانايي ما، براي شكوفا شدن تا حدود زيادي تحت تاثير روابط ما هستند.


مهارت مقابله با خلق منفی
همه ما گاهی بی حوصلگی را تجربه کرده ایم، مثلا از بیرون رفتن با دوستانمان مثل سابق لذت نمی بریم، به کارهای عقب افتاده مان رسیدگی نمی کنیم و کمتر در کارهای خانوادگی مشارکت می کنیم. تقریبا هر کسی چنین روزهایی را تجربه می کند، این شرایط معمولا طبیعی است اما زمانی که تکرار شود یا مدت زیادی طول بکشد طوری که به کار، زندگی و روابط با دیگران لطمه بزند یا در موارد شدیدتر منجر به بروز اضطراب و افسردگی شود، در این صورت می توانیم بگوئیم فرد دچار خلق منفی شده است. 

تاثیر خلق منفی و افسردگی بر وضعیت جسمی و روحی- روانی افراد:

- افزایش یا کاهش اشتها و وزن.              - افزایش یا کاهش خواب.
- عدم توجه به آراستگی و وضعیت ظاهری.  - خستگی، نداشتن توان و انرژی. 
- زود از کوره در رفتن و عصبانی شدن.        - مشکل در تمرکز و تصمیم گیری
(این افراد به سختی بر کاری مانند مطالعه تمرکز کرده و به آسانی حواسشان پرت می شود).
- کناره گیری از دیگران (مثلا تنهایی را به مهمانی رفتن ترجیح می دهند).


مهارت خودآگاهی
برای همه ما جالب است که ویژگی های افراد دور و برمان را بشناسیم و این شناخت است که نوع رابطه ما با آنها را تعیین می کند. اما آیا تا بحال درباره ویژگی های خودتان فکر کرده اید؟ چقدر خودتان را می شناسید؟ شاید بگویید که این سوال را باید از اطرافیانتان پرسید، اما می دانید که شناخت خود، یا همان خودآگاهی، به ما کمک می کند تا نيازها، خصوصيات، خواسته ها، اهداف، نقاط ضعف و قوت، احساسات، ارزش ها و هویتمان را  بیشتر بشناسیم و در نتیجه احساس خوبی نسبت به خود داشته و از آنچه هستیم شاد و راضی باشیم؟ علاوه براین ضعف در خودآگاهی با بسیاری از بیماریها و مشکلات روانی- اجتماعی از جمله افسردگی، اضطراب، احساس حقارت، اعتماد به نفس پایین، مشکلات در روابط، احساس تنهایی، سوءمصرف مواد و ... همراه است. به همین دلیل کسب مهارت خودآگاهی برای شناخت بیشتر خود و پیشگیری از مشکلات ذکر شده بسیار مهم است .

خودآگاهی شناخت درست و دقیق از خود است. یعنی فرد خودآگاه بر ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، احساسات، عقاید و تواناییهای خود اشراف دارد. می توان گفت بدون خودآگاهی امکان انتخاب شغل، همسر و رشته تحصیلی مناسب وجود نخواهد داشت.

مهارت همدلی
كسي نيست كه درك و فهم ديگران از او برايش مهم نباشد. همین میل ذاتی همیشه باعث شده انسان ها برای همدلی با یکدیگر تلاش کنند. در دنیای امروز تکنولوژِی سبب شده ما از یکدیگر فاصله بگیریم و روابط کمتری داشته باشیم، در نتيجه همدلی کمرنگتر شده است. همدلی یک مهارت و توانایی است و مانند هر توانایی دیگر نیاز به آموزش، تمرین و تجربه دارد. همدلی به فرد این امکان را می دهد که بتواند احساسات و حالاتی را در دیگری بفهمد که تاکنون تجربه اي از آن نداشته است. همدلی سبب می شود از سطح "خود" فراتر رفته و دیگران را عمیقتر درک کنیم. به این ترتیب همدلی قدرت و ظرفیت درک انسان ها را افزایش می دهد.

اثرات همدلی:
        - فرد را از احساس تنهایی نجا
ت می دهد.            
        - موجب افزایش اعتماد به نفس می شود.
        - میل به شرکت در فعالیتهای گروهی را افزایش می دهد.       - باعث استحکام روابط می شود.
        - باعث افزایش امنیت روانی فرد و اجتماع می شود.


مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
همه ما بارها در زندگی خود با مشکلات و مسائلی روبرو شده ایم و به شکل های گوناگون آنها را حل کرده ایم. از مسائل ریاضی و فیزیک و شیمی در مدرسه گرفته تا مسائل خانوادگی و اجتماعی. گاهی در حل آنها موفق بوده ایم و گاهی شکست خورده ایم. بی آنکه بدانیم از همان روشی که برای حل مسائل درسی استفاده می کردیم در مسائل اجتماعی هم بهره می جوییم، پس چرا همیشه راه حل مطلوب را نمی یابیم؟ پاسخ اینست: که افرادی در حل مسائل اجتماعی خود موفق ترند که به صورت اختصاصی تمرین کرده و آموزش دیده باشند، به همین دلیل دانشمندان در  حدود  50 سال پیش "آموزش مهارت حل مسائل اجتماعی" را پایه گذاری کردند. برخورداری از این مهارت موجب اعتمـاد به نفس، احسـاس شایستگی و تسلط می شود و در پیشگیری از  آسیب های روانی و اجتماعی موثر است.

حل مسئله با طرز تفكر و رفتار فرد در ارتباط است، توسط وي هدایت می شود و سعی می کند با کمک آن راه حل های موثر و کارآمدی برای مسائل زندگی روزانه و مهم خویش پیدا کند. بنابراین حل مسئله به صورت آگاهانه، منطقی، تلاش بر و هدفمند است.

آیا شما برای مشکلات مختلف همیشه تنـها از یک راه حـل استفاده می کنید ؟ سراغ راه های جدید و غیرمنتظره نمی روید؟ در برخورد با مسائل جدید و وضعیت های پیش بینی نشده درمانده می شوید و هیچ راه حلی نمی یابید و در نتیـجه مسـائل مهـم زندگیتـان حل نشده باقی می مانند و باعث ایجاد فشـار روانـی برای شما می شوند؟ اگـر اینطـور است یادگیری مهارت حل مسئله می تواند برای شما بسیار مفید باشد.


مهارت تفکر خلاق
اديسون (مخترع مشهور) مى‏گويد:

خلاقيت يك درصد فكر بكر است و 99 درصد تلاش؛

چرا ما از انسانهای خلاق خوشمان می آید و آنها را تحسین می کنیم. چه ویژگی در این افراد هست که آنها را از دیگران